Gości specjalnych Łukasza Orbitowskiego i Michała Cetnarowskiego nie trzeba przedstawiać.

W silnie obsadzonym bloku literackim i popularnonaukowym udział wezmą również:

dr Rafał Nawrocki

Prelekcje:

1. Weganie w Śródziemiu

Próba nowego i oryginalnego spojrzenia na pięcioksiąg Tolkienowski. Co wiąże "Władcę Pierścieni" z kalendarzem agrarnym, rolnictwem oraz wegetarianizmem? Specjalnie dla fanów Tolkiena, choć nie tylko.

 

2. Krzesło łaski

Na pierwszym Gostkonie przedstawiłem historię i fantastyczne kreacji gilotyny. Może pora więc przedstawić najsłynniejsze narzędzie egzekucji wieku XX - krzesło elektryczne. Jaka jest jego historia, płeć, najgłośniejsze wystąpienia i jak wykorzystali je artyści w fantastyce?

 

Dr Rafał Nawrocki jest literaturoznawcą, specjalizuje się w fantastyce grozy okresu romantyzmu. jest autorem książek  "Próg. Intruzje i przekroczenia. O transgresji w prozie niesamowitej polskiego romantyzmu", a także "Literatura. Nauka. Herezja. Snerg", będącej analizą twórczości Adama Wiśniewskiego Snerga. Publikował na łamach Czasu Fantastyki, Barbarzyńcy, Polityki. Jest stałym uczestnikiem różnych projektów, w efekcie których powstały: komiks, gra karciana, wystawa twórczości artystycznej pensjonariuszy domów pomocy społecznej, olimpiada sportów podwórkowych. Otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Poznania "Wolontariusz Roku". 

Kamila Kowalczyk

Prelekcja: "Ile zarobiła Królewna Śnieżka? Słowo o baśniach w przestrzeni kultury popularnej"

Kamila Kowalczyk:

Doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, obroniła pracę magisterską dotyczącą motywów Grimmowskich w kulturze popularnej po 2000 roku, obecnie zaś bada polską recepcję baśni braci Grimmów. Pasjonują ją baśnie i ich współczesne wcielenia. Kolekcjonuje baśniowe renarracje. Zajmuje się także zagadnieniem intertekstualności i mechanizmami przetwarzania tekstów należących do szeroko pojmowanej tradycji kulturowej. Publikowała artykuły m. in. w „Przeglądzie Humanistycznym”,  „Literaturze Ludowej”, „Perspektywach Kulturoznawczych” i tomach zbiorowych.

bio i foto za: Uniwersytet Wrocławski

 

Robert Dudziński

Prelekcja: "Nauka, marzenia, ideologia. Polska literatura fantastyczno-naukowa w latach 50 XX wieku"

Robert Dudziński: 

Doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w 2014 roku obronił pracę magisterską pt. Produkcje sensacyjno-kryminalne Telewizji Polskiej w latach 1965–1989, za którą otrzymał wyróżnienie w I konkursie im. Mieczysława F. Rakowskiego na najlepszą pracę magisterską z historii PRL, organizowanym przez tygodnik „Polityka”. Członek Stowarzyszenia Badaczy Popkultury i Edukacji  Popkulturowej „Trickster”. Główne zainteresowania badawcze: genologia, kultura masowa PRL-u i III RP oraz ludologia.

Publikował w „Kulturze Popularnej” oraz w tomach zbiorowych, m.in.: Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej” (Katowice 2013), Skandal w tekstach kultury (Warszawa 2013) i Wybory popkultury. Relacje kultury popularnej z polityką, ideologią i społeczeństwem (Wrocław 2014).

oraz ludologia.

 

bio i foto za: Uniwersytet Wrocławski 

 

 

Maria Wawrzyniak

 

 

Prelekcja: „Gostyńskie czarownice na tle procesów o czary w Polsce i Europie”

Maria Wawrzyniak, magister archeologii i archiwistyki UAM. W Latach 2012-2014 prawa ręka kierownika wykopalisk na Górze Zamkowej w Gostyniu. Wykopaliska zakończyły się obronioną pracą magisterską oraz artykułem w "Roczniku Leszczyńskim". Praca została nagrodzona III miejscem w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą powiatu gostyńskiego. Drugim obszarem zainteresowań są archiwalia z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu dotyczące Gostynia. O księgach miejskich mówiła na Gostkonie 2016, a artykuł opublikowało Muzeum w Gostyniu w swoim periodyku /"Rocznik Gostyński".